INTRODUCTION

Under olika rubriker har jag samlat ett urval av alla produkter som jag ritat sedan starten 1989.

"Collection" innehåller 3 avdelningar med aktuella produkter. Välj avdelning och klicka på flliken "show gallery" för en överblick, eller använd + - symbolerna för att bläddra genom sidorna.

"Dan Ihreborn Private Collection" innehåller unika produkter som enstyckstillverkas efter beställning.

"Timeline" är ett retrospektivt urval av produkter som inte längre finns i produktion.


_____________________________________________________________________________________

I have brought together some of my works under different headings. The works date back to the very beginning in 1989.

The first heading is "Collection", where you will find three different sub-headings. Choose one of them and click on "Show gallery". Select a specific product, or use the +/– signs to scroll through the pages.

"Dan Ihreborn Private Collection" contains unique, limited edition design objects.

"Timeline" is a retrospective section showing a selected number of items that are no longer in production.